ОБУЧЕНИЯ И СРЕЩИ

WORKSHOP WILDLIFE ФОТОГРАФИЯ – ДИВАТА ПРИРОДА НА ДУРАНКУЛАК


WORKSHOP ФОТОГРАФИЯ НА ДИВИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ - "СВОБОДАТА В ДИВАТА ПРИРОДА НА ДУРАНКУЛАК"

8 и 9 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОД.


ФОТОВАКАНЦИЯ 2011 - к.к. АЛБЕНА

Шабленска тузла


ТЕМА: "Биоразнообразието на Шабленско и Дуранкулашко езера "

 

Организатори:


Със съдействието на:

На 8 и 9 септември 2011 година, по време на Фотоваканция 2011 ще проведем уъркшоп на тема wildlife фотография. Практическата част на уъркшопа ще се проведе на Шабленска тузла или в района на Дуранкулашко езеро.


Участниците в уъркшопа ще могат да използват осигурената от Канон България техника, като е нужно да си носят само карта памет.

 

Уъркшопа ще се състои от четири етапа.

 

Етап I - теоретична подготовка на участниците, която ще се състои в лекция за видовете обитаващи езерото, основните принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици и разбира се етичните норми, които трябва да спазва всеки фотограф снимайки дивата природа. Презентацията ще бъде водена от Даниел Митев - отговорник природозащитни дейности към проекта на БДЗП - "Опазване на зимуващата популация на световно застрашената Червеногуша гъска".

 

Етап II - снимане от предварително избраните места по брега на езерото, за която са осигурени необходимата техника и маскировъчни средства.

 

Етап III - прожекция на направените снимки и обсъждане на резултатите от уъркшопа.

 

Етап IV - Изложба с кадрите направени по време на уъркшопа, която ще бъде открита на 23 септември по време на откриването на Фестивала на Хвърчилата в Зеления център в Шабла.

Резултатът от този пленер ще бъде изложба, която ще се открие в Зеления Център в град Шабла. Най-добрата фотография направена по време на уъркшопа "Свободата в дивата природа на Дуранкулак" организиран от Фотоклуб "Осмо Изкуство" ще получи Специална Награда на БДЗП - ваучер от на стойност 450 лв.


За участниците в уъркшопа ще бъде осигурена подходяща техника за снимане на птици предоставена от Канон България. За снимащите на предварително избраните подходящи места ще бъдат осигурени нужния брой фотокамери със съответните обективи и стативи за тях, както и маскировъчни средства тип 3D пончо и палатка.

 

Осигурена техника:


Фотокамери:
EOS1D Mark IV
EOS 1D Mark III
EOS 5D Mark II
EOS 7D
EOS 60D
EOS 50D
EOS550D

Обективи:
EF 200mm f/1.8L USM
EF70-200 f/2.8 L IS USM II
EF 300 f/2,8L USM
EF 400mm f/2.8L USM
EF 500 f/4,5L USM
EF 600mm f/4 L USM
Телеконвертори 2X 1,4X

ПРОГРАМА


08 Септември - 13:00 - 15:00 ч. - презентация на тема - Видовете обитаващи езерото и видове ползващи го за почивка по време на есенната миграция,  основни принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици, и запознаване с техниката на Canon - 2 часа в зала "Лори" - хотел "Фламинго" - лектори Даниел Митев от БДЗП и Светослав Драгиев - Мултимедийна Работилница АД - пропартньор на Canon България.


-       Орнитофауната на Шабленски и Дуранкулашки езера.

-       Фотографски техники прилагани при заснемането на диви животни и птици

-       Изисквания към техниката

-       Снимане от укритие

-       Маскировъчни средства - тип пончо, преносими и стационарни укрития

-       Често срещани практики при снимане на диви животни и птици

-       Етични норми на фотографите на дивата природа или правилата, за които не трябва да забравяме.

 

09 Септември - практически занимания


04:15 - Събиране на участниците в уъркшопа пред пункта за "Информация и Акредитация" на Фотоваканция 2011.

04:30 - Потегляне към района на езерата с осигурен транспорт от БДЗП.

Около 5:50 - пристигане на езерото и разставяне на снимачните екипи на предварително избраните места.

06:40 - 12:00 - Време за снимане от укритията

12:30 - 13:30 - Време за почивка /въможност за обяд в местен ресторант/

14:00 - 16:00 - Време за снимане от укритията

16:00 - Събиране на участниците в уъркшопа при автобуса и потегляне към к.к. Албена

Около 17:00 - пристигане в к.к. Албена

 

Забележка:

При наличието на повече желаещи да се включат в уъркшопа по Wildlife фотография - той може да се проведе втори път на 9 и 10 септември 2011  година, като участниците във втория уъркшоп няма да могат да използват направените фотографии, за да участват в конкурса на Фотоваканция 2011.


Програмата включва:

 • Теоретична презентация - 2 часа
 • Практическа самостоятелна работа на предварително избраните места за снимане по бреговете на езерото - около 7-8 часа
 • Анализ на заснетите кадри и постигнатите резултати - 2 ч.

Желаещите да участват в уъркшопа, трябва да попълнят онлайн формата за записване и в тридневен срок да заплатят таксата за участие в уъркшопа, след което ще получат потвърждение, че заявката им е приета.

 

Срок за записване и заплащане на 100% такса участие: 7 септември 2011 год., или до изчерпване на местата.

 

Записването може да стане ОТ ЛИНКА В КРАЯ НА ТАЗИ СТРАНИЦА НАД СНИМКИТЕ!

 

ИЗБЕРЕТЕ ОТ ПАДАЩОТО МЕНЮ СЪБИТИЕТО, ЗА КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВКА!

 

Цена за участие в уъркшопа: 60 лв.

 

Плащане: по банков път по сметка:

СДРУЖЕНИЕ "ФОТОКЛУБ - ОСМО ИЗКУСТВО"
БАНКА ДСК
IBAN: BG50STSA93000019506472
BIC: STSABGSF

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА 100% ОТ СУМАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДО 7 Септември 2011 г. !

Уъркшопа ще се проведе при минимум 8 записани участници. Записаните и платили таксата участници ще бъдат уведомени по е-мейл, че уъркшопа ще се състои не по-късно от 7 септември 2011 година.


Максимален брой участници в Workshop "Фотография на диви животни и птици" - 12 души.

 

Преференции:

 • Участниците в уъркшопа ще могат да ползват демонстрационна техника Canon по време на практическата част.
 • 5% отстъпка за всички фотографски продукти и услуги предлагани от Мултимедийна Работилница АД
 • 5% отстъпка от туристическите пътувания, предлагани ТА Стил Травъл.

Цената включва:

 • Практически курс по wildlife фотография. Персонални съвети за всеки участник в уъркшопа.
 • Осигурена подходяща техника за снимане на диви животни и птици.
 • Обсъждане на направените снимки и постигнатите резултати от участниците в уъркшопа.
 • Възможност за практическа работа с техника Canon по време на Фотоваканция 2011.

Цената не включва:

 • Престой /нощувки и храна/ в к.к. Албена по време на Фотоваканция 2011
 • Акредитация за Фотоваканция 2011

Видове, които се срещат в района на Шабленското езеро.

Голям корморан, Малка бяла чапла, Ръждива чапла, Сива чапла, Ням лебед, Бял ангъч, Червен ангъч, Зеленоглава патица, Лятно бърне, Кафявоглава потапница, Червеноклюна потапница, Белоока потапница, Тръстиков блатар, Лиска, Зеленоножка, Саблеклюн, Пясъчен дъждосвирец, Речен дъждосвирец, Малък червеноног водобегач, Малък горски водобегач, Черноопашат крайбрежен бекас, Средна бекасина, Малък брегобегач, Сив брегобегач, Тъмногръд брегобегач, Бойник, Малка черноглава чайка, Речна чайка, Жълтонога чайка, Малка чайка, Речна рибарка, Белокрила рибарка, Каспийска рибарка, Гривеста рибарка

 

Връзки:

Програма на Фестивала на Хвърчилата, Шабла 23/24 Септември 2011 - http://bspb-redbreasts.org/images/agenda.pdf

Публицистична статия за основните събития по време на Фестивала на Хвърчилата - http://bspb-redbreasts.org/images/press.pdf

 

Авторски права

Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на уъркшопа запазват правото да ползват снимките от него с цел популяризирането му.


Забележка

Организаторите си запазват правото на промени в програмата с цел подобряването на организацията и качеството на организираните от тях уъркшопи.


За повече информация:

Тел: 0888 307-515

Е-мейл: info@8artclub.com