АНОНСИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЖУРИРАНЕ НА ОСНОВЕН КОНКУРС НА ФОТОПЛЕНЕР „СЪС SIGMA НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЖУРИРАНЕ НА ОСНОВЕН КОНКУРС НА ФОТОПЛЕНЕР

„СЪС SIGMA НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО"

ПРОВЕДЕН  ОТ 20 ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2019 г. в гр. Охрид, Република Македония

Тема: Охрид - Приказка без край

 

След няколкратно удължаване на срока за изпращане на фотографии за основния конкурс от фотопленер "Охрид 2019" на тема "Охрид - Приказка без край", на 26 май 2020 г. проведохме журиране на изпратените творби. Журирането беше извършено от жури в състав:

 

1. Генчо Петков ф.х., EFIAP, HonAPB - Председател

2. Николай Пандев - PhotoSchool

3. Светослав Драгиев - фотоклуб Осмо изкуство

4. Албена Тончева - Стил Травел

5. Борислав Тончев - Стил Травел

 

За конкурса бяха получени общо 59 бр. снимки от 12 автора. Оценката на журито се формира на базата на точкова система на анонимен принцип, като на всяка снимка е присвоен като име на файла, случаен номер за осигуряване на анонимност на авторите. Всеки от членовете на журито е оценявал кадрите по 3 критерия - тематичност, художествени качества и техническо изпълнение. Има получена една серия, която е разглеждана като една творба при оценяването за основния конкурс на пленера. Максималния брой точки, които един кадър може да получи при журирането е 75. До максималната стойност "75" не се е доближила нито една подадените снимки, поради което голямата награда не се присъжда. 5 снимки от 4 автора са получили еднакъв брой точки, като две от тях са на един автор и съответно в класацията за наградите е допусната по-силната от двете. Тъй като всички наградени снимки са с равен брой точки получени по време на първия етап на журирането, беше използван допълнителен критерий за художествени качества, при което се оформи реда на наградите, както следва:

 

награда - фотоапарат Sigma dp2 Quattro - не се присъжда.

 

II награда - Раница Lowepro Photo Sport Sling 100 AW се присъжда на участник с номер на баджа 035 -

Костадин Маджаров за кадъра:

 

Ohrid_2019_II_nagrada

 

III награда - Кран с насочване за екшън камера - Joby Aktion Jib Kit & Pole се присъжда на участник с номер на баджа 054 - Тодор Динев, за кадъра:

 

Ohrid_2019_III_nagrada

 

Учредяват се три допълнителни награди, поради факта, че повече от 2 снимки са получили максималния брой точки при журирането.

 

IV награда - Ремък BlackRapid BackPack се присъжда на участник с номер на баджа 006 - Димитрина Андреева за кадъра:

 

Ohrid_2019_IV_nagrada

 

V награда - Калъф за таблет - Acme Made Slick Case iPad Matte Black се присъжда на участник с номер на баджа 049 - Пламен Михайлов за кадъра:

 

Ohrid_2019_V_nagrada

 

VI награда - Калъф за таблет - Acme Made Skinny Sleeve iPad Gloss White се присъжда на участник с номер на баджа 009 - Юлиян Попов за кадъра:

 

Ohrid_2019_VI_nagrada

 

Награда за най-добър кадър създаден по време на фотопленера с използване на осветление Rotolight - постоянна LED лампа Rotolight RL48 се присъжда на участник с номер на баджа 005 - Илиян Илиев за кадъра:

 

Ohrid_2019_nagrada_rotolight

 

Церемонията по награждаването ще се състои на 20 юни 2020 г. по време на фотопленер "ЕНЬОВДЕН В БАЛКАНА". Наградените, които не могат да присъстват на церемонията по награждаването, ще могат да получат наградите си след това в офиса на Фотографски системи ООД или с куриер за тяхна сметка.