ФОТОПЛЕНЕРИ

МИНИФОТОПЛЕНЕР “НОЩТА НА МУЗЕИТЕ”


МИНИФОТОПЛЕНЕР "НОЩТА НА МУЗЕИТЕ" С ФОТОКЛУБ "ОСМО ИЗКУСТВО" И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ - ГР. СМОЛЯН

Откриване на фотоизложбата "Забравените Родопи" - 19.05.2012


Организатор:

Фотоклуб "Осмо Изкуство"

 

Със съдействието на:

Художествена галерия Смолян


ПРИМЕРНА ПРОГРАМА


СЪБОТА 19 МАЙ 2012


18:00 - Откриване на фотоизложбата "Забравените Родопи" в художествената галерия гр. Смолян

19:30 - Среща на участниците в минипленера

21:00 - Нощ на музеите и галериите - начало на снимачната нощ.


НЕДЕЛЯ 20 МАЙ 2012


Около 9 часа - закуска, разговори за заснетото през изминалата нощ

10:00 - 13:00 - Възможност за разходка и снимане в гр. Смолян и околностите

13:30 - 14:30 - обяд

15:00 - Отпътуване


Желаещите да участват в минифотопленера "Нощта на музеите" трябва да заявят участието си през формата за записване на сайта на фотоклуб "Осмо изкуство".

При подаване на заявка трябва изберете от падащото меню "Минифотопленер "Нощта на музеите"


За записаните е осигурена възможност за нощувка в хотел "Кипарис Алфа" - гр. Смолян, като всеки участник трябва да отбележи в полето "Забележка" на формата за записване, че иска да му бъде направена резервация.


Цените за нощувка са както следва:


Хотел "Кипарис Алфа" - http://www.hotelkiparis.eu/index.php?id=2


Цена на легло за нощувка със закуска в двойна стая - 25 лв.

Цена за нощувка със закуска в единична стая - 35 лв.


Заплащането на цената може да стане на място директно на хотела.


Нощ на музеите

За първи път 18 май се чества като международен ден на музеите през 1978 г. Решението за това е взето по време на заседанието на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите (ИКОМ), проведена в Москва през 1977 г.

От 2003 г. ИКОМ обяви 18 май и за ден на приятелите на музеите.
Промените, настъпили в съвременния глобализиращ се свят наложиха нови изисквания към музейната политика.

Според Устава на ИКОМ, приет през 2001 г., музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда.

Днес културното наследство се възприема не само като символ на възходящия процес на човешкото развитие, но и като основен фактор за устойчивото социално-икономическо развитие на обществото и държавата. В този смисъл музеят може да допринесе за развитието на региона, в който се намира.

Съвременният модерен музей си поставя за цел да помогне на хората да придобият опит, творчески и образователен по пътя на предаване на информация, кодирана в автентичните културно-исторически и природонаучни ценности от миналото. Той е хранилище на паметници на културата, но и база за научна работа и образователен институт, художествена работилница, концертна или изложбена зала, център за отдих и развлечение, предлагащ голямо разнообразие от музейни продукти и услуги.

Музейните колекции и научните изследвания се поставят в служба на публиката, за да направят посещението по-приятно, познавателно, атрактивно и осмислено. Актуализира се понятието "музей без граници", тясно преплетено с проблема "музей - общество". Реализират се качествено нови по своя характер и послания музейни проекти, изцяло подчинени на задачите свързани със самопознаването на хората и преодоляването на междуетническите и междунационалните конфликти и екологичните проблеми.


Европейска нощ на музеите

През 2011 г. повече от 4000 европейски музеи в 40 различни страни участваха в Нощта на музеите.

Съветът на Европа и ЮНЕСКО покровителствено Нощта на музеите и на Френската федерация на приятелите на музея и на френския остров Реюнион за DES Musées nationaux (RMN) са институционални партньори на събитието.

 

Снимки: Художествена галерия гр. Смолян и фотоклуб "Осмо изкуство"