Фотоклуб "Осмо изкуство"

Фотоклуб "Осмо изкуство" е създаден от група ентусиасти фотографи в края на 2009 година като неформална организация, работеща за популяризирането на изкуството фотография посредством изложби, фотопленери, семинари и конкурси. Още в началото на 2010 година клубът организира първия си фотопленер по време на Тодоровден в село Дупнишка Бистрица, който завършва с изложба в град Дупница.

© Ирина Костова

Следват първите пленери за wild life фотография в природозащитния център на БДЗП в гр. Маджарово и на езерото Керкини в съседна Гърция, първият фотопленер от проекта "Забравените Родопи", завършил с изложба в София в края на 2010 година, фотопленерите "Маджарово - Вулканът на лешоядите", "Волните ездачи", "Пентаксианци в Златния град", проведен съвместно с Pentax Fan Club и др. През 2011 година "Осмо изкуство" организира семинара "Dedolight - различната светлина", на който като лектор за първи път в България дойде световно известният полски фотограф Марек Чарнецки, както и тематичните пленери "Керкини - царството на фламингото и пеликаните", "Архитектурна фотография" в град Велико Търново и "Смях пред обектива" по време на фестивала на хумора и сатирата в гр. Габрово и АИР "Боженци", който завърши с изложба от над 60 снимки по темата „Хумористична фотография и сюжети от габровските шеги".

Клубът си сътрудничи с известни български фотографи, които участват като лектори в клубните мероприятия. Сред тях са доц. Петър Абаджиев, Тодор Янков ф.х., Генчо Петков ф.х., Темелко Темелков и много други.

От 11 май 2011 година фотоклубът вече официално е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като "сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство"", регистрирано в обществена полза и чиято дейност включва реализиране на проекти в сферата на съвременното фотографско изкуство с цел развитие му на местно, национално и глобално ниво.

Фотоклуб "Осмо изкуство" организира редица мероприятия в рамките на Втория месец на фотографията, организиран от НСФА "Янка Кюркчиева", като например "Майсторския клас на Марек Чарнецки", уъркшопа "Стокова фотография", фотопленера "Високопланински пейзаж" и др.

Клубът си сътрудничи с известни български фотографи, които участват като лектори в клубните мероприятия. Сред тях са доц. Петър Абаджиев, Тодор Янков ф.х., Генчо Петков ф.х., Темелко Темелков и много други.

От 11 май 2011 година фотоклубът вече официално е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като "сдружение "Фотоклуб - Осмо изкуство"", регистрирано в обществена полза и чиято дейност включва реализиране на проекти в сферата на съвременното фотографско изкуство с цел развитие му на местно, национално и глобално ниво.

Фотоклуб "Осмо изкуство" организира редица мероприятия в рамките на Втория месец на фотографията, организиран от НСФА "Янка Кюркчиева", като например "Майсторския клас на Марек Чарнецки", уъркшопа "Стокова фотография", фотопленера "Високопланински пейзаж" и др.